דו"ח מנהלת אגף בקרת ועדות מקומיות מטעם מינהל התכנון הארצי חושף: ליקויים חמורים בתפקוד הוועדה המקומית לתכנון ובניה בראש העין. בין היתר עלו טענות מצד עובדים ברשות כי "ישנו קושי בביצוע העבודה השוטפת בשל התערבות של הדרג הפוליטי בפעילות המקצועית, בכל המחלקות, ולרבות ובמיוחד בנושאי פיקוח ואכיפה".
בניין עיריית ראש העיןבניין עיריית ראש העין
בניין עיריית ראש העין
(צילום: גיל לרנר)
ממצאי הדוח שהועברו לפני מספר שבועות לראש העירייה, שלום בן משה, ליו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה ישי אדוארד, ולמהנדס העיר, מסתמכים על נתוני בקרה כמותיים שהתקבלו מהוועדה, ראיונות עם בעלי תפקידים מטעם מנהל התכנון שעומדים בקשר רציף עם צוות הועדה, נוכחות באחת מישיבות הועדה המקומית ובקרה פיזית שנערכה בחודש ינואר האחרון.
בשנים האחרונות כידוע, חלה התפתחות משמעותית וענפה בבניה בראש העין כשבתווך, בשנת 2014 הוכרזה העיר כרשות איתנה אשר ככזאת "ממשיכה לתפקד כראוי גם ללא פיקוח הדוק של משרדי הממשלה הרלבנטיים". אולם בדוח קובעת אדריכלית ורדית איזק, מנהלת אגף בקרת ועדות מקומיות כי "נתון זה נמצא בחוסר הלימה עם ממצאי הבקרה לגבי אופן פעולת הועדה המקומית, איכותה ותוצרי עבודתה".
בהמשך דבריה ציינה איזק: "נמצא כי הוועדה המקומית מתנהלת ללא מדיניות סדורה וללא יד מכוונת. בוועדה קיים מחסור בכוח אדם בעל ידע מקצועי ובנוסף ישנה תחלופה תכופה של העובדים. כתוצאה מכך ומסיבות נוספות המפורטות בדוח, נפגעו איכות הועדה של הועדה, טיב השירות הניתן על ידה ושקיפות תהליכי ותוצרי עבודתה. כן נמצא חוסר יכולת להטמיע תהליכים מקצועיים וארגוניים הנדרשים בהתאם להוראות החוק.
"בעת הבקרה, עלו משיחות עם העובדים קושי בביצוע העבודה השוטפת בשל התערבות של הדרג הפוליטי בפעילות המקצועית, בכל המחלקות, ולרבות ובמיוחד בנושאי פיקוח ואכיפה. הועלו טענות לפיהן נבחרי הציבור מתערבים בעבודת הצוות, נותנים הוראות ישירות לעובדים ונמצאים באופן פיזי במשרדי הועדה באופן תדיר. כמו כן, נראה כי קיים חוסר הלימה בין היקף ועומס הפעילות המקצועית ובין כמות העובדים". על אף זאת הוסיפה איזק כי מהתרשמותם עולה כי העובדים עושים כמיטב יכולתם לתפקד "למרות האווירה הלא תומכת".
לאור הממצאים, ניתנה ליו"ר הוועדה ומהנדס הוועדה המקומית חצי שנה לעדכן את אגף הבקרה של מינהל התכנון על ביצוע שיפורים ותיקון ליקויים. בין היתר נקבע כי על הועדה המקומית לפעול לחיזוק מעמדו ואופן התמודדותו של הדרג המקצועי עם הדרג הפוליטי, לדאוג ליצירת שגרת ניהול והדרכת עובדים וכן להתאים את המבנה הארגוני לצרכים ומשימות עכשוויים.
כמו כן, צוות הבקרה מצא כי על הוועדה להתאים את עבודתה להוראות חוק התכנון והבניה ותקנותיו בעיקר בנושאים הבאים: תכנון, תהליך הרישוי, ניהול הועדה ושקיפותה באתר האינטרנט ובפיקוח ואכיפה.
יו"ר האופוזיציה רז שגיא, שחשף אתמול את ממצאי הדוח אמר: "הממצאים החמורים הוסתרו מהציבור ואפילו מחברי המועצה במשך כחודש ימים. הדו"ח מעלה כי אין בעיר תכנון. הדו"ח מצביע בנוסף על שורה ארוכה של נושאים חמורים וליקויים קשים. ניתן אפילו לומר, כי מדובר בדו"ח החמור ביותר שפרסם אגף הבקרה בשנים האחרונות. ממצאי הדו"ח חמורים כל כך, עד שעולה מתוכו האפשרות לביטול הגדרת ראש העין כרשות איתנה. בנוסף ולא פחות חמור, תיתכן גם נטילת הסמכויות מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה".
עוד מוסיף שגיא וטוען כי, "הדו"ח מפנה אצבע מאשימה לחוסר תפקודושל ראש העירייה ומצטרף לשורה ארוכה של כישלונות שמחייבים הסקת מסקנות אישיות, ואני קורא לו להתפטר לאלתר. בינתיים, החתמתי את כל חברי האופוזיציה על דרישה לקיים דיון דחוף במליאה, בממצאי הדו"ח החמור ומשמעויותיו".
תגובת עיריית ראש העין: "אנו מכבדים את דו"ח הבקרה שהוא דו"ח חשוב ונפעל לתיקון כל הנדרש ויישום ההמלצות.
מדובר בהליך בקרה ארצי, שכלל הרשויות עוברות מאז הכנסת הרפורמה בתחום הליכי עבודת ועדות המשנה לתכנון ובנייה".