צילום: באדיבות מטה המאבקצילום: באדיבות מטה המאבק
צילום: באדיבות מטה המאבק
(צילום: באדיבות מטה המאבק)
כחלק מהמאבק בהקמת תחנת הכוח, העירייה פועלת לגיוס שותפים למאבק ופנתה לעמותת אדם, טבע ודין שהודיעה השבוע כי גם היא שותפה למאבק ומתנגדת להקמת תחנת הכוח.
עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין שיגר השבוע נייר עמדה הוא מביע את עמדת העמותה בנוגע לתחנות כוח גזיות במרכזי אוכלוסין: " גז הינו מקור דלק פוסילי, מזהם. ותחנות כוח גזיות הינן תחנות כוח מזהמות. ככלל, אדם טבע ודין סבור שיש לקדם התייעלות אנרגטית ואנרגיות מתחדשות, בדגש על פאנלים סולאריים, ולא להסתמך על תחנות כוח גזיות במרכזי הערים.
אדם טבע ודין פועל מול משרד האנרגיה בדרישה להכנת תכנית אב למשק האנרגיה, שממנה תיגזרנה תכניות פרטניות לתשתיות אנרגיה, ולא להיפך.
אדם טבע ודין מתנגד בתכלית להקמת תחנות כוח ספורדיות המתוכננת לקום תחת כל עץ רענן. בתוך כך ומתוך דרישה למדיניות על שממנה תגזרנה תכניות פרטניות, אדם טבע ודין תומך במאבקים מקומיים נגד תחנות כוח גזיות.
אדם טבע ודין סבור שרק תכנית אב למשק האנרגיה צריכה ויכולה לקבוע מדיניות רחבה בנושא תחנות הכוח הגזיות, היכן ימוקמו, מהם תסקירי ההשפעה על הסביבה שיש לחייב כתנאי לאישורן, בדגש על איכות אוויר, בטיחות ופוטנציאל הפגיעה במקורות מים וחלופות ראויות יותר מבחינה סביבתית לאספקת אנרגיה.
ראש העירייה שלום בן משה: "אני רואה בהצטרפותם של אדם טבע ודין מסר סביבתי חשוב, שעיקרו לקיחת אחריות לגורל כדור הארץ בכלל ולגורל התושבים בפרט, תוך הבנה שיש לדאוג לבריאות הדורות הבאים".