משאית ניקיון. צילום: מתוך דף הפייסבוק של עיריית ראש העיןמשאית ניקיון. צילום: מתוך דף הפייסבוק של עיריית ראש העין
משאית ניקיון. צילום: מתוך דף הפייסבוק של עיריית ראש העין
(משאית ניקיון. צילום: מתוך דף הפייסבוק של עיריית ראש העין)
בחודשיים האחרונים גובשה ע"י מנהלת המתחמים, אגף שפ"ע ואגף הביטחון של עיריית ראש העין תוכנית עבודה במטרה לשפר את ניקיון הרחובות וימי הפינוי במתחמים החדשים של פסגות אפק בהתאם לצרכים. מלבד ימי הניקיון החדשים יותקנו גם מצלמות שמטרתן לתעד תושבים שזורקים אשפה או קרטונים מחוץ למקומות המיועדים לכך ויקבלו קנסות במידת הצורך.
להלן פירוט ימי הפינוי הצפויים לאחר חג הפסח:
מתחם A:
פינוי גזם - ימי שני ותגבור בימי שישי.
פינוי אשפה ביתית - ימים ראשון ורביעי.
טמוני קרקע - ימים ראשון רביעי ושישי.
קרטוניות - ימים ראשון שלישי וחמישי.
בקבוקים נייר וטקסטיל - אחת לשבועיים.
בנוסף, מתוכננת לפעול מכונת טיאוט ושטיפת מדרכות 6 ימים בשבוע. פעילות המכונה מותנית באישור סופי של המשרד להגנת הסביבה.
מתחם B:
פינוי גזם - ימי שני.
תגבור בימי שישי.
פינוי אשפה ביתית - ימים ב' וה' בבנייה רוויה, ימים ג' ו-ו' בבתים פרטיים.
טמוני קרקע - ימים ראשון, רביעי ושישי.
קרטוניות - ימים ראשון, שלישי, וחמישי.
בקבוקים נייר וטקסטיל - אחת לשבועיים.
העירייה עדכנה כי בימים אלה יצא מכרז לגיוס פקח נוסף שיסייע בשמירה על הסדר הציבורי ובאכיפה אחר כלבים משוטטים וגללי כלבים. בנוסף, יתווספו אשפתונים בשני המתחמים. כן מתוכננת לפעול 2 מכונות טיאוט ושטיפת מדרכות בשני המתחמים 6 ימים בשבוע. פעילות המכונה מותנית באישור סופי של המשרד להגנת הסביבה. המכונות יחלו לפעול בקיץ 2019 זאת בנוסף לעובדי הניקיון הידניים.
בנוסף, בעירייה הודיעו כי מתוך דאגה לשמירה על המרחב הציבורי יותקנו מצלמות מתניידות במקומות ייעודיים בהתאם לצורך. זאת כדי לגרום להרתעה ושמירה על הסדר הציבורי. תושבים שישליכו קרטונים מחוץ לקרטונייה ויתועדו במצלמות ייאכפו בהתאם.