בנייה. צילום: הרצל יוסףבנייה. צילום: הרצל יוסף
בנייה. צילום: הרצל יוסף
(בנייה. צילום: הרצל יוסף)
ממשיכים לבנות: הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מרכז, בראשות מ"מ יו"ר הוועדה, דוד לפלר, החליטה להפקיד תכנית מתאר כוללנית במועצה האזורית דרום השרון, כולל אזור ראש העין. מדובר בתכנית מתאר ראשונה למועצה אזורית במחוז מרכז.
שטח התכנית משתרע על כ-96 אלף דונם, 31 יישובים: 20 מושבים, 7 קיבוצים, 3 יישובים קהילתיים, כולל המרכז החינוכי האוניברסיטאי-בית ברל.
תכנית המתאר הכוללנית, שקודמה ע"י המועצה האזורית דרום השרון ולשכת התכנון - מחוז מרכז, חלה על כל שטחה המוניציפלי של המועצה אזורית ומטרתה התווית מדיניות התכנון במועצה לטווח הארוך על ידי פיתוח יישובי המועצה. התכנית קובעת את ייעודי הקרקע וזכויות הבנייה בתוך היישובים, הנחיות להכנת תכניות מפורטות, וכן הוראות בנושאי סביבה, תשתיות, שימור ועוד. מתוך רצון לשמור ולעודד את החקלאות במועצה האזורית, נערכה לראשונה בחינה ע"י מינהל התכנון ומשרד החקלאות שקבעה כמה ובאילו אזורים ניתן לבנות לצרכי חקלאות כמו חממות, מבני שירות לצרכי החקלאות, רפתות, לולים, דירים.
התכנית מציעה הגדלת הקיבולת התכנונית של המועצה ליעד אוכלוסייה של 45,000 תושבים ע''י הגדלת מכסת יחידות הדיור מ-11,000 היחידות דיור המאושרות כיום ל-14,000 יחידות דיור, וזאת בהתאם לקבוע בלוח 2 של תמ"א/1/35. סה"כ מדובר בתוספת של 3,000 יחידות דיור.
כמו כן, התכנית קובעת עצמת זכויות (בשטחים הקיימים) של שני מוקדי התעסוקה המתוכננים במועצה- בנימין (ממזרח לכפר סבא) והרחבה של אזור התעסוקה עתיר ידע של כפר סבא, זאת כדי לייעל את השימוש בקרקע. בנוסף, התכנית מציעה להקצות 500 מ"ר בתחום המושבים עבור מכירת תוצרת חקלאית.
שטח המועצה מאופיין בקרקעות חקלאיות ושטחים פתוחים ערכיים רבים, ובתחומה עוברים שני מסדרונות אקולוגיים ארציים; מרחב נחל הירקון שעקרונות התכנון עבורו עוגנו בתכניות המתאר המחוזיות תמ"מ/3/ 21 ו-תכנית תמ"מ 3/ 10 וכן במסמך התכנוני של דרום השרון שנמצא בהליכי תכנון מתקדמים. התכנית כוללת הוראות לשמירת שני מסדרונות אקולוגיים ארציים- מסדרון אקולוגי לאורך ציר מרחב נחל הירקון ומסדרון נוסף שעובר ממזרח לכפר סבא בצפון והמשכו דרומה עד דרומית לראש העין.
מתכנן מחוז מרכז, גיא קפלן, ציין כי "מדובר בתכנית ראשונה מסוגה במחוז מרכז, שמחד באה לשמור על הערכים של השטחים החקלאיים במרכז הארץ ע"י סימון של מסדרון אקולוגיים ושטחים לעיבוד חקלאי, ומאידך מתן מענה לצורכי הפיתוח של המועצה האזורית דרום השרון בהתאם לתכנית המתאר המחוזית".