צילום: אבי מועלםצילום: אבי מועלם
צילום: אבי מועלם
(צילום: אבי מועלם)
משרדי האוצר והפנים אישרו את דרישת ראש העירייה שלום בן משה להפחתה בארנונה.
ההפחתה היא בתעריף השטחים המשותפים בבנייה רוויה לתעריף של 36.44 ש"ח למ"ר. ירידה של 20-30% מתעריף השטחים המשותפים של כל נכס בבנייה רוויה.
ראש העירייה, שלום בן משה: "אני שמח כי משרדי הפנים והאוצר נעתרו לדרישתי להורדת הארנונה בכדי להיטיב עם התושבים. נמשיך לפעול לטובת התושבים תוך חיזוק האיתנות הכלכלית וחוסנה של העיר״.
השינוי נכנס לתוקף החל מה-1.1.2019. ההחזר לזכאים יתבטא בשובר הארנונה האחרון לשנת 2019.