המכתב ששלחה העירייה לתושביםהמכתב ששלחה העירייה לתושבים
המכתב ששלחה העירייה לתושבים
(המכתב ששלחה העירייה לתושבים)
עיריית פתח תקוה שלחה בימים האחרונים מכתבים לדיירי בנייני מגורים בעיר, שבהם הם נדרשים לאפשר לנציגי חברה מטעמה לבצע מדידות של שטח הדירה בבעלותם. המטרה: לבדוק האם שטח הדירה שבגינו מונפק חשבון הארנונה שלהם תואם את שטח הדירה בפועל.
במילים אחרות, בעירייה רוצים לוודא שאתם לא משלמים מעט מדי. מקרה כזה עלול לקרות, כאשר השטח הרשום בספרי העירייה קטן מהשטח האמיתי של הדירות. קיימת כמובן גם אפשרות נוספת: שאתם משלמים יותר מדי בגין דירה קטנה יותר מהרשום במחשבי העירייה.
צילום המחשה: shutterstocjצילום המחשה: shutterstocj
צילום המחשה: shutterstocj
(צילום המחשה: shutterstocj)
במכתב ששלחה יחידת המגורים באגף ההכנסות בעירייה נכתב בין השאר: "עקב בדיקה שבוצעה בספרי העירייה לעניין חיובי הארנונה, נראה כי לכאורה, שטח הדירה בגינו מונפק חשבון הארנונה בגין הנכס שבבעלותכם ו/או בחזקתכם אינו תואם את שטח הדירה בפועל. כמו כן, בהתאם להוראת משרד הפנים מחוייבת העירייה לבצע מדידות לאימות נתוני הנכסים בעיר מתוך מטרה לקבוע שומת אמת, חוקית ואחידה. לפיכך אנו נאלצים למדוד את שטח הדירה".
במכתב מוסיפה העירייה כי על הדיירים לאפשר למודדים מטעם העירייה לבצע את המדידה מתוקף פקודת העיריות.