מיקום תחנת הכח. מתוך: ההזמנה לישיבת ההיגוימיקום תחנת הכח. מתוך: ההזמנה לישיבת ההיגוי
מיקום תחנת הכח. מתוך: ההזמנה לישיבת ההיגוי
(מיקום תחנת הכח. מתוך: ההזמנה לישיבת ההיגוי)
כחלק מהמאבק בהקמת תחנת הכוח, העירייה פועלת להעלאת המודעות בנושא בקרב מגגון רחב של גורמים. הקשת הדמוקרטית המזרחית הודיעה השבוע כי גם היא שותפה למאבק ומתנגדת להקמת תחנת הכוח.
נטלי ברוך, מנכ"לית הקשת הדמוקרטית המזרחית שיגרה השבוע מכתב ליועמ"שית רשות מקרקעי ישראל בו היא מתנגדת להסבת השטחים החקלאיים של קיבוץ גבעת השלושה (בצומת קסם) לטובת הקמת תחנת הכח ובו נכתב:
"על פי שורת החלטות של מנהל התכנון בעניין החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים ובעניין הקצאת קרקע למתקני תשתיות לאומיות, קיימת מגבלה של 60 דונם ניצול קרקע חקלאית לטובת תעסוקה. עוד נקבע כי במקרה של פרויקט מסוג תשתית לאומית יובאו בחשבון 10% משטח הפרויקט לטובת המכסה המותרת, ולא יותר מ-10% מהשטח המותר ביישוב לפי החלטה זו.
מבדיקה שערכנו, מתברר כי הקיבוץ חורג באופן משמעותי מהמכסה המותרת לו. בנוסף לכך, נעשה שימוש מסחרי בשטחי בית העלמין של הקיבוץ באופן שחלקות קרקע נמכרות לצורך קבורה פרטית. עוד עושה הקיבוץ שימוש מסחרי בשטחים באמצעות שימושים חורגים. לאור זאת, אנחנו מתנגדים התנגדות נחרצת להסבת השטחים החקלאיים בצומת קסם לטובת תחנת הכח. כמו כן, אנחנו מתנגדים לעשות "החלפות" בין שטחים שכבר אושרו לשימושים מסחריים לבין שטחים שטרם אושרו לשימושים מסחריים. לא נאפשר לספסר בקרקעות המדינה.
שטחים אלה שייכים לכלל תושבי המדינה, וכל רווח כלכלי שצפוי מהם יש לחלקו לכלל תושבי המדינה" .
ראש העירייה שלום בן משה: "אני מברך את הקשת הדמוקרטית המזרחית על התגייסותם למאבק. לא נאפשר את הקמת תחנת הכוח ונפעל בכל המישורים כדי להמשיך לדאוג לאיכות החיים של תושבי ראש העין".