שיטור עירוני בראש העין. צילום: דוברות העירייהשיטור עירוני בראש העין. צילום: דוברות העירייה
שיטור עירוני בראש העין. צילום: דוברות העירייה
(שיטור עירוני בראש העין. צילום: דוברות העירייה)
מועצת העיר ראש העין אישרה לאחרונה את הארכת הגביה של אגרת השמירה. אתמול (ראשון) שיגר חבר מועצת העיר ויו"ר האופוזיציה רז שגיא, מכתב לראש העירייה בנושא בטענה כי גביית התשלום כלל אינו חוקית.
לא מכבר פנתה עיריית ראש העין למשרד הפנים בבקשה להעלות את תעריף הארנונה ב-2.8 אחוזים למגורים בכפוף לביטול דמי השמירה שיופחתו ויגולמו בארנונה. בעירייה הסבירו כי "אגרת השמירה שתשולם במסגרת הארנונה נמוכה יותר מתשלום אגרת השמירה בלבד ומהווה חיסכון לתושב בין 60-130 ש"ח בשנה".
תושבי העיר, להם נודע על המהלך עוד בחודש יוני, הביעו כבר אז את כעסם וטענו כי מדובר ב"תרגיל". לדבריהם, בעבר הייתה שמירה בכניסה לעיר אך היא בוטלה לפני זמן רב, והסיורים שנערכים על ידי השיטור העירוני הם שירות בסיסי המגיע להם.
רז שגיא. צילום: גדי אהדרז שגיא. צילום: גדי אהד
רז שגיא. צילום: גדי אהד
(רז שגיא. צילום: גדי אהד)
כעת, משאושרה הארכת גביית דמי השמירה, פנה שגיא לראש העירייה במכתב בו הוא מפרט מדוע המהלך לכאורה אינו חוקי. "בתאריך ה-21 בדצמבר 2017, שבה ואישרה ועדת הפנים של הכנסת, הארכת 'הוראת שעה' לגביית אגרת שמרה ברשויות המקומיות עד לתאריך ה- 31 בדצמבר 2019. מתאריך זה נקבע כי לא ניתן יהיה עוד לגבות היטלי שמירה, אלא אם יחוקק חוק המאריך את תוקפו של החוק, ובכפוף לאמור בחוק מאריך", ציין שגיא.
"כיוון שמועד ההארכה האחרון פג, המצב החוקי הקיים, אינו מאפשר הטלת היטל/אגרה אבטחה לתקופות נוספות... אם אין הארכה של תוקפו של החוק, גביה היא בניגוד לחוק".
חבר המועצה לשעבר, עו"ד איתן תם, אמר: "היטל השמירה הוא מהמיסים וההיטלים המיותרים המוטלים על כל תושב פה בעיר מתוך מטרה להעשיר את קופת העיר. כבר בהיותי כחבר מועצת עיר פעלתי וביקשתי לבטל ו/או להפחית את היטל השמירה.
"למותר לציין כי לאור ריבוי הפריצות והגניבות בעיר לא מובן להיכן זורמים אותם כספים חמור הדבר שבעתיים אם אכן מדובר כדברי חבר מועצה רז שגיא בהיטל אשר נגבה שלא כדין ובניגוד לחוק".
מעיריית ראש העין נמסר בתגובה:
"כפי שהובהר בישיבת המועצה כמו גם בחוות הדעת שצורפה להזמנה לישיבת המועצה, על פי סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת, לאור פיזור הכנסת ב-22 והבחירות שבפתח, תוקף הוראות שעה המאשר גביית היטל/אגרת שמירה מוארך עד חלוף שלושה חודשים, מתחילת כהונתה של הכנסת הבאה (הכנסת ה-23). בנוסף כל רשות מקומית נדרשת להאריך את חוק העזר שלה, לאור מגבלות הגביה הקיימות בחוק, לפיה יש לאשר הארכה כאמור במועצת העירייה ועל ידי משרד הפנים. העירייה פעלה בהתאם לאמור".