תאגיד המים "עין אפק" בראש העין. צילום: עמית לרנרתאגיד המים "עין אפק" בראש העין. צילום: עמית לרנר
תאגיד המים "עין אפק" בראש העין. צילום: עמית לרנר
(תאגיד המים "עין אפק" בראש העין. צילום: עמית לרנר)
תושבי ראש העין אשר צברו חובות בגין חיובי מים וביוב בתאגיד עין אפק, שימו לב: במסגרת מבצע שהחל עם תחילת השנה האזרחית ושיימשך עד ל- 31 במרץ, תוכלו להסדיר את החוב ללא ריבית והצמדה אשר יימחקו.
על המבצע הורתה רשות המים לתאגידים השונים, וזאת בהמשך לסיכומים שהושגו בוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הפנים והגנת הסביבה. מבצע גביה דומה לעידוד צרכנים ביתיים לתשלום חובות שוטפים בגין מים וביוב, נערך בין חודשים אפריל ליולי אשתקד. לאור הצלחתו הרבה, הוחלט כאמור לצאת למבצע נוסף.
במהלך תקופת המבצע הנוכחי יוכל כל צרכן מים וביוב ביתי אשר צבר חוב, להסדיר אותו בפריסה של עד 36 תשלומים. במסגרת המבצע, יימחק סכום החוב הנובע מריבית והצמדה בתנאי שהצרכן יעמוד בהסדר התשלומים שנקבע, וכן ישלם את חשבונות המים והביוב באופן שוטף. אם הצרכן לא יעמוד בתנאים, יוכל התאגיד לבטל את ההסדר מולו.