עיריית ראש העין הודיעה בחודש ספטמבר על עבודות ריבוד ביער ראש העין ובנוסף סלילת שבילי הליכה ואופניים במקום. למרות הכוונות הטובות, התושבים העלו שאלות לגבי הדרך שבה התקבלה ההחלטה והיעדר שיתוף ציבור, לטענתם. התהיות הובילו לעתירה משפטית, בעקבותיה החליטה העירייה שלא לבצע את העבודות במתכונתן.
נתגעגע. יער ראש העין | צילום: ניצן ינקונתגעגע. יער ראש העין | צילום: ניצן ינקו
נתגעגע. יער ראש העין | צילום: ניצן ינקו
(נתגעגע. יער ראש העין | צילום: ניצן ינקו)
ליער ראש העין, שהינו יער קהילתי, יש אמנה משותפת לקהילה של העיר יחד עם העירייה וקק"ל, כאשר במטרות האמנה נכתב: "לטפח את היער וערכי הטבע, לאפשר נגישות חופשית לכל התושבים ולפעול בשיתוף פעולה של שלושת הגורמים החתומים על האמנה". לטענת תושבים, בעקבות אי קיום התנאי השלישי, הם החליטו לעתור בעזרתה של עו"ד שרי סלע לבית המשפט המחוזי בעניין "התנהלות העירייה כנגד האמנה".
הפעילים העותרים, אשר הגישו גם בקשה לצו ביניים וצו ארעי, משום שלא ידעו מתי יחלו העבודות, קיבלו מענה מהשופט שהורה לעצור זמנית את העבודות וביקש מהעירייה וקק"ל לקבל את תגובתן. העירייה הודיעה בתגובתה שההיתר הוצא בשוגג וקק"ל הודיעה שלא תקדם את העבודות. בעקבות זאת בית המשפט המליץ על מחיקת העתירה. מאז אף אחד מהצדדים לא ביקש להמשיך בעבודות.
"אנחנו רוצים שבילי אופניים ונגישות ביער, אך צריך לעשות את הדברים הללו בדרך המלך לפי החוק והאמנה. כל הצדדים הסכימו עליה ואף אחד מהם לא חזר בו מאז שהיא נחתמה, לכן יש לכבדה ללא שאלת הסטטוס המשפטי שלה", אמרה עו"ד סלע.
תגובת עיריית ראש העין תתפרסם כשתתקבל.