2 צפייה בגלריה
עיריית ראש העין
עיריית ראש העין
עיריית ראש העין
הממונה על השכר במשרד האוצר פרסם השבוע את דו"ח שיאני השכר בעיריית ראש העין שנכון לשנת 2017.
מהדו"ח עולה כי במקום הראשון בטבלת מקבלי השכר נמצא מנהל הכספים וגזבר העירייה, רחבעם חיים, שהשכר ברוטו ממוצע שלו עומד על 47,669 שקלים ברוטו לחודש. עלות ההעסקה של חיים עומדת על 63,246 שקלים לחודש.
במקום השני נמצאת היועצת המשפטית של עיריית ראש העין, עו"ד פרומה פורת, שמשתכרת ברוטו בממוצע 46,248 שקלים לחודש. עלות ההעסקה שלה עומדת על 61,656 שקלים לחודש.
2 צפייה בגלריה
טבלת שיאני השכר בעיריית ראש העין לשנת 2017. נתונים: משרד האוצר
טבלת שיאני השכר בעיריית ראש העין לשנת 2017. נתונים: משרד האוצר
טבלת שיאני השכר בעיריית ראש העין לשנת 2017. נתונים: משרד האוצר
במקום השלישי ברשימת שיאני השכר בראש העין נמצא הוטרינר העירוני, ד"ר אהוד שלם. השכר ברוטו הממוצע שלו עמד בשנת 2017 על 42,048 שקלים לחודש. עלות ההעסקה החודשית עמדה על 49,906 שקלים.
במקום הרביעי בטבלת שיאני השכר נמצא מנכ"ל עיריית ראש העין, עם שכר ברוטו ממוצע של 39,371 שקלים. במקום החמישי נמצא המהנדס הראשי עם שכר ברוטו ממוצע של 37,993 שקלים. המבקר הפנימי השתכר מדי חודש ברוטו בממוצע ב-33,636 שקלים. מנהל אגף החינוך עם 29,984 שקלים לחודש.
לשם השוואה, השכר ברוטו הממוצע לעובד בעיריית ראש העין עמד בשנת 2017 על 11,005 שקלים לחודש. עלות העסקה ממוצעת היתה 14,322 שקלים.