פסח בצל הקורונה: הרב מרדכי מלכא ממלא מקום הרב הראשי של ראש העין בהנחיות ייחודיות לחג הפסח בצל הנחיות משרד הבריאות:
הרב מרדכי מלכאהרב מרדכי מלכא
הרב מרדכי מלכא
(צילום: שימי קוטנר)
•חשש פיקוח נפש•
אחת מתרי"ג מצוות התורה היא מצוות ״ונשמרתם מאוד לנפשותכם״.
משמעות הדבר שהתורה כותבת ומדגישה "מאוד", שהדבר מחייב כל אדם לתת ערך עליון לשמירת נפשו וזה עולה בחשיבות מעל כל התורה כולה, עד שההלכה מתירה בכל מקום שיש חשש לסכנת נפשות אפילו שיש כמה ספקות מותר לחלל עליו את השבת ויום כיפור.
כך שהדבר מחייב לעשות הכל למנוע את עצמו מכל חשש סכנה גם על חשבון ביטול מצוות של התורה.
לאור האמור חובה על כל אדם להימנע מכל התקהלות, ולדעתי יש להימנע גם בתפזורת ומרחק של שני מטר מחברו בהיות וכמעט אין אפשרות להישמר בקירבה או שיחה ובפרט כשיש ספר תורה, ולכן אין להתפלל אלא ביחיד למרות שמפסידים קריאת התורה קדיש וקדושה, עת לעשות להשם הפרו תורתך, ומי שמתיימר למרות זאת לארגן מניין אינה אלא מצוה הבאה בעבירה ויש בזה חשש של רוצח.
כמו כן חייב כל אדם על פי ההלכה לנקוט אמצעי זהירות חיטוי ונקיון מאותו חשש, ועדיף לערוך קניות בהזמנת משלוחים לבית, ולכן גם כאשר נצרך לערוך קניות צריך ללבוש כפפות ומסיכה ואחר כל מגע בכל חפץ או מוצרים חובה לרחוץ ידיים משום חשש פיקוח נפש.
יש להשמע להוראות משרד הבריאות בצורה חד משמעית.
ובכך נפרט איך לנהוג השנה מבחינת בכמה נושאים שעל הפרק.
•מכירת חמץ•
כל זמן שהמגיפה ממשיכה לא יתאפשר לערוך מכירת חמץ פיזית אצל הרבנים, אלא כל אדם יעשה מכירה זו בטלפון או באינטרנט בכדי למנוע חשש סכנה.
כמו כן יש להדגיש לאור המצב גם אדם שמחמיר להוציא כל חמץ גמור מרשותו, כגון מאפים פסטות קמח משקאות בירה ווסקי וודקה וכדומא, השנה מפני חומרת המצב רשאי כל אדם לרכוש מוצרי חמץ שיצטרך לאחר החג ולמכרם במכירת חמץ.
כל מי שמשאיר מוצרי חמץ בביתו צריך לייחד מקום סגור ולהניח שלט על אותו ארון מכור לגוי בכדי להינצל ממכשול, ומי שיש לו מחסן מחוץ לביתו עדיף להניח הכל במחסן.
•שריפת חמץ•
שריפת חמץ חובה לעשותה במשנה זהירות ולעשות כל אדם לעצמו באופן אישי בלי התקהלות.
•הגעלת כלים•
לאור המצב תהיה בעיה לקיים בצורה המונית, ולזאת כל אדם ישאל כיצד לעשות הגעלה בביתו, ויותר טוב לרכוש כלים חדשים ולא להשתמש בכלי החמץ.
•עריכת ליל הסדר בזום•
למרות שיש אשר העלו רעיון להשתמש עם הזום כאשר מפעילים הכל לפני כניסת החג בכדי להשתתף בעריכת ליל הסדר, אסור לעשות כן בתכלית האיסור מפני הרבה חששות ואיסורים שהדבר עלול לגרום כגון בזמן שהאדם מדבר וכל תזוזה שלו גורמת לפעולה חשמלית ואיסורים רבים נוספים. ובנוסף לכך יש בזה משום זלזול החג ועוד. לזאת עצתי לגופי התקשורת שיקחו יוזמה בימים אלו וישדרו תוכניות לעריכת ליל הסדר בכדי ללמד מי שאינו יודע ולהדגים את עריכת ליל הסדר במשך תקופה זו עד פסח ויהיה בזה זיכוי הרבים.
אסיים באימרת אחד מגאוני עם ישראל שאמר כל המצוות שאדם עובר עליהן יכול לחזור בתשובה חוץ ממצוה אחת שהיא ונשמרתם לנפשותכם שאם ח"ו נפגעה נפשו הרי אין מי שיחזור בתשובה.
ותפילתנו וברכתנו לכלל ישראל שיתקיים בנו כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות וכל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך ונראה בגאולת עם ישראל ובניין בית המקדש אמן ואמן.