התמודדות עם אי יכולת המעסיק לעמוד בהתחייבויותיו
שלב ראשון: בקשה לצו פשיטת רגל או פירוק
כדי למצות את זכויות העובדים במצב של פירוק ופשיטת רגל, יש להגיש בקשה לבית המשפט למתן צו פשיטת רגל או פירוק נגד המעסיק. בקשה זו מוגשת לעיתים קרובות על ידי בנקים או בעלי חוב גדולים אחרים. אם טרם נתקבל צו פירוק, חשוב שהעובדים יתאגדו ויגישו בקשה לפירוק באמצעות עורך דין.
הליך הפירוק
בהליך הפירוק, בית המשפט מכיר באי יכולתו של המעסיק לעמוד בחובותיו לנושים. נכסי המעסיק מועברים לנאמן, והנושים מקבלים את חלקם דרך חלוקת הנכסים. עובדים שלא קיבלו את שכרם ופיצויי הפיטורים נחשבים לנושים בדין קדימה, ויש להם עדיפות על פני נושים אחרים. הכונס חייב לדאוג לפירעון חובות בדין קדימה לפני כל חוב אחר.
כשאין מספיק נכסים לכיסוי החוב
במקרים בהם אין מספיק נכסים בחברה שפורקה כדי לכסות את החוב לעובדים, חוק ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק קובע כי המוסד לביטוח לאומי ישלם לעובדים את המשכורות והפיצויים המגיעים להם, אך מדובר בפיצוי חלקי בלבד.
1 צפייה בגלריה
זכויות עובדים במקום עבודה שנסגר
זכויות עובדים במקום עבודה שנסגר
זכויות עובדים במקום עבודה שנסגר
(צילום: PEXELS)

מה מכסה ביטוח לאומי?
תשלומי שכר
המוסד לביטוח לאומי ישלם משכורות שלא שולמו על ידי המעסיק עבור תקופה של עד 12 חודשים, כולל שכר בסיס, שעות נוספות, דמי נסיעות, מענקים, עמלות, פרמיות, תוספת מאמץ, תוספת מחלקתית ותוספת מקצועית. כמו כן, הוא יכסה פדיון ימי חופשה, דמי הבראה והפרשי שכר עבור השנה האחרונה בעבודה, בהתאם להיקף המשרה ולא פחות משכר מינימום.
תשלומי פיצויים ותשלומים לקופות גמל
המוסד לביטוח לאומי ישלם פיצויי פיטורים בגין כל תקופת ההעסקה, בקיזוז הסכומים שהופרשו לקרנות. במידה והמעסיק לא העביר לקופות הגמל את חלקו או כספים שנוכו מהשכר, המוסד לביטוח לאומי יעביר את סכום החוב ישירות לקופות הגמל בצירוף הפרשי הצמדה.
סכום הגמלה המקסימלי
עבור שכר עבודה ופיצויי פיטורים - עד 127,478 ש"ח.
עבור תשלומים לקופות גמל - עד 19,612 ש"ח.
הסכומים ישולמו ישירות לקופה ככל שהייתה פעילה.
המסמכים הדרושים להגשת תביעה
שלושה תלושי משכורת אחרונים ממקום העבודה.
מסמך המעיד על מועד תחילת העבודה לצורך חישוב פיצויי הפיטורים.
מסמך המעיד על גובה סכומי פיצויי הפיטורים העומדים לזכות העובד בקופת הגמל בתאריך הפסקת העבודה.
אסמכתאות לרצף בעבודה, טופסי 106 וכו'.
במידה והמוסד לביטוח לאומי דחה את התביעה
אם המוסד לביטוח לאומי דחה את התביעה או אישר סכום גמלה חלקי בלבד, ניתן להגיש ערעור על כך בפני בית המשפט המטפל בתיק.
מה קורה אם העובד נפטר?
במקרה שהעובד נפטר לפני ששולמה הגמלה המגיעה לו, זכאים היורשים או השארים לקבל את חוב השכר ופיצויי הפיטורים.
פנייה למשרדנו
למיצוי זכויותיכם טרם הפירוק ובמסגרת ההליכים מול המוסד לביטוח לאומי , פנו למשרד של שלום בר עורך דין לדיני עבודה ואנו נשמח לסייע.

מוגש מטעם: shalombarlaw